Olen toiminut fengshui-neuvonantajana Hyvinvointikodin asuntomessutalossa.
Mitä se tarkoittaa?
Ensinnäkin, mitä tarkoittaa fengshui?

Hyvinvointikodin julkisivu Kiplinginkujalle.
Piirros: Kristiina Mäntynen

Fengshui on kiinalainen ympäristöoppi jolla tavoitellaan hyvinvointia tasapainoisen fyysisen ympäristön avulla. Fengshuin teoriat pohjautuvat tuhansien vuosien aikana kerääntyneeseen käytännön kokemukseen siitä millaisille paikoille kannattaa rakentaa ja millä tavoin. Vaikka oppi ja sen peruskäsitteet ovat kehittyneet kauan sitten Kiinassa, niitä voidaan edelleen soveltaa myös kaikessa länsimaisessa rakentamisessa.
Fengshuita pidetään usein vain sisustusoppina. Siitä saadaan kuitenkin eniten hyötyä jo rakennussuunnittelun alkuvaiheissa; silloin kun valitaan rakennuspaikkaa, suunnataan taloa tontille ja luonnostellaan tilaratkaisuja. Toki fengshui antaa näkökulmia myös aivan pienimpiin sisustusyksityiskohtiinkin. Fengshui auttaa siis parhaimmillaan paitsi sulauttamaan rakennus ympäristöön, myös räätälöimään se tavallista hienovaraisemmin käyttäjille; heidän tarpeilleen ja tyylilleen sopivaksi.

Mitä fengshui-menetelmiä on olemassa?

Perinteinen kiinalainen fengshui jaetaan yleensä kahteen näkökulmaan, muotokoulukuntaan ja erilaisiin kompassimenetelmiin. Muotokoulukunnan lähestymistavassa tarkkaillaan ensisijaisesti fyysisin aistein havaittavia seikkoja kuten turvallisuutta ja toimivuutta. Kompassimenetelmissä ympäristöä tulkitaan ottaen huomioon tarkat ilmansuunnat ja usein myös ajan vaikutukset tilan luonteeseen. Viimeksimainitun johdosta perinteinen fengshui nivoutuukin monin tavoin kiinalaiseen metafysiikkaan ja sen myötä sillä on yhtymäkohtia muun muassa kiinalaiseen astrologiaan.
Kiinassa fengshuihin on yhdistetty myös paljon heidän kulttuurinsa liittyvää kansanuskoa. Onnea ja menestystä kun on kaikkialla tavoiteltu aina moninaisin tavoin. Fengshuista on kuitenkin mahdollista löytää aivan kulttuurista riippumattomia, yleisinhimillisiä, kehomme ja mielemme hyvinvointia tukevia suunnittelun apukeinoja. Länsimaissa fengshui-sana rajoittuu yleensä kuvaamaan vasta muutama vuosikymmen sitten kehitettyä yksinkertaista kahdeksan ilmansuunnan/yhdeksän ruudun mallia. Se on kuitenkin vain kaavamainen ja haalea kuva perinteisen kiinalaisen fengshuin moninaisesta ja syvemmästä perinteestä.

Miten itse tutustuin fengshuihin?

Kuulin ensimmäisen kerran fengshuista vuonna 1990, kuukauden kestäneen kiinanmatkani jälkeen, arkkitehtiopintojeni loppuvaiheessa. Tuolloin aiheesta oli länsimaissa tarjolla vain hyvin vähän tietoa. Vuonna 1994 perustimme fengshuita tutkivien tai siitä muuten vaan kiinnostuneiden ystävieni kanssa Suomen Fengshui yhdistyksen. Suomen Fengshui ry toimii edelleen aktiivisesti ja sillä on jäseniä runsas sata ympäri Suomen. Toimin yhdistyksen puheenjohtajana. fengshui.fi Vuosien mittaan olen opiskellut pääasiassa kiinalaisten opettajien johdolla ja osallistunut muun muassa useisiin kansainvälisiin fengshui-kongresseihin, esimerkiksi Humboltin yliopistossa Berliinissä.

Mikä on ollut roolini Hyvinvointikodin suunnittelussa?

Olin mukana jo alusta lähtien, eli valitsemassa alueelta tonttia. Tein asiakkaille, Elinalle ja Jarille, luonnokset kahdesta talosta eri tonteille. Kumpikin niistä jäi rakentamatta. Tarkempi ja kuvitettu kertomus suunnittelun vaiheista löytyy tästä artikkelista: Kolme hyvinvointikotia: fengshui-arkkitehdin näkökulma (pdf)
Hyvinvointikodin messutalo toteutui lopulta Dekotalon suunnittelemana valmistalona. Tässä kolmannessa talossa olen ollut mukana neuvonantajan roolissa. Ehdotin joitain muutoksia pohjaratkaisuihin, kommentoin piha-, sähkö- ja valaistussuunnitelmia sekä tein yhteistyötä sisustussuunnittelijan kanssa. Lisäksi sain suunniteltavakseni talon ja autotallin yhteen nivovan piha-aidan. Valitettavasti tuo aitakin toteutuu vasta messujen jälkeen.

Missä fengshui Hyvinvointikodissa näkyy?

Usein neuvonantajan tärkein rooli on karsia pois epäsuotuisimmat vaihtoehdot. Sen sijaan että fengshui näkyisi tyyliseikkoina tai päälleliimattuna itämaisuutena, toivon että se tuntuu miellyttävänä kokonaistuntemuksena kävijän kehossa. Messutungos tuo tosin tunnelmaan väistämättä oman värinsä. Toivottavasti kuitenkin jo pikainenkin vierailu Hyvinvointikodissa antaa häivähdyksen siitä seesteisyydestä mitä talossa on tavoiteltu.
Toivotan kaikille oikein antoisia messuja!

Kristiina Mäntynen
Hyvinvointikodin asuntomessuportaali, 13.7.2012