Fengshui työelämässä -kurssi

“Miten löydän paikkani työelämässä?”

Kurssilla tutustutaan perinteisen kiinalaisen fengshuin teorioihin
ja siihen miten niitä voidaan soveltaa työympäristöissä.
Kurssi keskittyy ensisijassa toimisto-, avokonttori- ja neuvottelutiloihin.
Tietoja voi kuitenkin hyödyntää työpaikkahaastatteluista ja käytäväkeskusteluista
aina pellon laidassa pidettäviin turinatuokioihin.
Kurssilla pohditaan muun muassa hierarkiaan liittyviä teemoja
sekä naisten ja miesten erilaista asemaa työelämässä.
Lisäksi puhutaan business-fengshuista, eli fengshuin käytöstä
yrityksen liiketoiminnan edistämisessä.
 
Kurssin ohjelma painottuu fengshuin muotokoulukunnan näkökulmiin,
mutta sen avulla saa myös aavistuksen muista koulukunnista.
Ohjelmaan kuuluu teoriaa, esimerkkejä ja hiukan leikkiä!
 
Kurssille voi osallistua ilman aikaisempia fengshui-opintoja.
Se soveltuu silti hyvin myös fengshuihin jo tutustuneille.
 
 
Mukaan oman työhuoneen tai -paikan pohjapiirros sekä muistiinpanovälineet.

Lue myös

Työhuone järjestykseen fengshuin avulla